Back to Question Center
0

The Key To The Successful Marketing Marketing Strategy - Ymarfer Semalt

1 answers:

Mae Twitter yn offeryn marchnata SEO gwerthfawr i ddefnyddwyr sy'n cynnal tactegau marchnata cyfryngau cymdeithasol. Gall unrhyw fusnes elwa o'r broses o sefydlu a gweithredu ymgyrch farchnata lwyddiannus ar-lein. Ar gyfer y rhan fwyaf o ddefnyddwyr, gall Twitter wneud gwefan yn elwa o'r cleientiaid sy'n dod o'r we. Mae Nik Chaykovskiy, Rheolwr Uwchradd Llwyddiant Cwsmer Semalt , yn cynnig y ffyrdd canlynol i fanteisio i'r eithaf ar Twitter:

Ymunwch â sgyrsiau. Gall ymuno â sgyrsiau presennol fod yn newid go iawn yn eich strategaeth farchnata Twitter. Mae'n bosibl cynnwys nifer o fathau o gynnwys yn ogystal â gwneud cynulleidfa yn cymryd rhan mewn ymgyrch farchnata. Mae'r agwedd hon yn cyfrannu at safle eich gwefan ar y SERPs. Gallwch gynnal cystadleuaeth a dyfarnu freebie i'r enillydd. Gallwch hefyd gyflwyno tynnu, sy'n gallu gwneud pobl o fewn eich lleoliad yn rhyngweithio â'ch gwefan am gyfnodau estynedig.

Defnyddiwch fideos a delweddau. Mae fideos a lluniau'n ffordd unigryw ond llwyddiannus o gyflwyno cynnwys i'r defnyddiwr. Ym mis Ionawr 2017, diweddarodd Google eu Algorithm Penguin. Mae rhai o'r newidiadau y mae pobl yn eu gwneud yn cynnwys eu defnyddio fel deunydd safonol, sydd ar gael ar gyfer mynegeio peiriant chwilio . At hynny, mae delweddau'n cyfrannu at UX eich gwefan neu'ch blog, gan ei gwneud yn ffactor ranking.

Hijack yn duedd. Mae'n well gan y rhan fwyaf o ddefnyddwyr y cyfryngau cymdeithasol bynciau tueddiadol darllen. Yn yr achosion hyn, efallai y bydd pobl yn tueddu i ddod ag amrywiol agweddau perthnasol ar eich cynnyrch, gwefan neu brand o fewn eich arbenigol arbennig. Gallwch hefyd wneud newidiadau enfawr i'r tactegau marchnata y gallech fod yn eu cael yn y siop eisoes.

Retweet Wisely Gall y botwm retweet fod yn ddefnyddiol yn enwedig wrth geisio post gwestai. Sicrhewch fod gan bob retweet sylw a wnaed yn arbennig ar ei ochr. Mae'r newid hwn yn dod â diffyg cyflawnrwydd i'r broses fasnachu gyfan yn ogystal â gwneud pobl yn rhyngweithio â chynnwys perthnasol arall o fewn eich arbenigol.

Nodi'ch dilynwyr gwerthfawr. Ni all pob person a fydd yn hoffi eich tudalen gyfrif fel cleient. Mewn rhai achosion, mae pobl yn cael gwerthfawr i wneud y defnyddwyr sy'n cysylltu â'u proffiliau yn gwneud symudiadau angenrheidiol i sicrhau bod y safle yn cyrraedd nodau'r defnyddiwr. Mae gan rai dilynwyr y tebygolrwydd o drosglwyddo i gleientiaid yn hawdd tra gall eraill gymryd llawer iawn o amser.

Ymgysylltu â'r gynulleidfa gywir. Pan fyddwch chi'n gwneud tweet, gall llawer o bobl ail-adrodd neu roi sylwadau ar y tweet hwnnw. Mewn achosion eraill, mae gan bobl sy'n gweithredu gwefannau e-fasnach lluosog y drafferth sy'n delio â thunelli o DMs yn dod o sawl rhan o'r ymgyrch farchnata gyfan. Mae'n bwysig ymateb i'r gynulleidfa gywir yn unig.

Casgliad

Mae yna lawer o ddulliau y gall pobl eu defnyddio i lunio strategaeth farchnata Twitter yn llwyddiannus. Yn gyntaf oll, gall un wynebu anawsterau niferus wrth berfformio SEO. O ganlyniad, mae'n well gan wefeistri gwe gynnwys rhai o'r technegau Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol i'r hafaliad. Fe all Twitter wella rhai o'r ffyrdd y mae eich busnes yn gwisgo cleientiaid. Yn yr un modd, efallai y bydd rhai agweddau eraill yn ymwneud â'r broses tweetio gyfan yn ogystal â'r ffordd mae pobl yn gwneud elw Source .

November 29, 2017