Back to Question Center
0

Mathemateg Semalt Expert Talking About Backlinks

1 answers:

Mae'r rhyngrwyd yn cyflwyno llwyfan ar gyfer nifer o weithgareddau. Yn achos e-fasnach, gall un allu cyflawni sawl tasg marchnata digidol ar gyfer eu gwefan. Mae'r rhan fwyaf o feistri gwe yn dibynnu ar sgiliau marchnata digidol megis marchnata cynnwys yn ogystal â Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol (SMM). Wrth i bobl barhau i gyflawni eu tasgau marchnata, mae pobl yn dal i fyw i fyny at eu hagweddau o gadw eu gwefannau yn fyw.

Mae Search Engine Optimization ( SEO yn dechneg farchnata ddigidol sy'n dibynnu ar safle gwefan ar y peiriannau chwilio ar gyfer ffafrynnau penodol. Mae SEO yn defnyddio dulliau marchnata digidol fel ymchwil allweddeiriau, creu cynnwys yn ogystal ag adlinio. Mae Backlinking yn strategaeth SEO effeithiol a all fod yn ddefnyddiol iawn. Wrth berfformio SEO ar gyfer eich cwmni, mae'n hanfodol gwybod y mathau gwahanol o backlinks sy'n bresennol ar gyfer unrhyw drafodion ar-lein.

Mae rhai o'r mathau o backlinks yn y canllaw hwn a ddarperir gan Reolwr Llwyddiant Cwsmer Semalt , Max Bell:

Nofollow a dilyn-backlinks

Weithiau, efallai y byddwch am gael backlink o wefan neu faes gan ddefnyddio llinyn ymholiad syml..Yn yr achos hwn, gall priodwedd "rel" ar Google bennu'r math o backlink yr ydych yn ei ddefnyddio ar eich gwefan. Gall dolenni dilynol helpu eich safle safle yn y peiriant chwilio Google yn gyflym. Fodd bynnag, efallai y bydd gennych rai materion wrth ddefnyddio rhai dolenni dilynol, yn enwedig ar Google. Mae gan y rhain backlinks eu budd ar algorithm peiriannau chwilio eraill megis Bing neu Yahoo.

Cysylltiadau Naturiol a SEO

Wrth berfformio SEO, mae'n dda ystyried ffynhonnell y dolenni. Cysylltiadau naturiol yw'r rhai sy'n deillio o ffynonellau cyfreithlon. Gall Backlinks roi ffynhonnell dda o'ch traffig i'ch gwefan yn ogystal â sicrhau bod y safle yn cael mantais safle positif yn y peiriannau chwilio. Gall cysylltiadau SEO annaturiol wneud safle yn cael cosbau llym o'r consol chwilio. Daw'r dolenni hyn o asiantaethau SEO het ddu sy'n addewidion i dalu ôl-gysylltiadau i osod safle'n gyflym. Osgoi dolenni o'r fath oherwydd gallant arwain at ddatgymalu eich gwefan o'r SERPs.

Cysylltiadau oes neu rhent

Mae ffynhonnell y backlinks bob amser yn bwysig. Mae cysylltiadau a gaffaelwyd yn gyfreithiol yn cynnig y cyfle i gael mwy, gan wneud cyflenwad bywyd o backlinks. Yr agwedd hon yw'r cysyniad y mae busnesau llwyddiannus yn ei ddefnyddio i lwyddo. Mae cysylltiadau rhent yn deillio o ffynonellau fel y dolenni taledig. Mae'r rhain yn ôl-gysylltiadau yn gyfystyr â'r holl gysylltiadau eraill sydd â ffynhonnell gyffredin, parthau spam atgyfeirio. Gallant fod yn draffig bot nad yw'n gwneud unrhyw werthu.

Casgliad

Mae Search Engine Optimization yn dechneg bwysig o berfformio gweithgareddau ar-lein. Er enghraifft, mae SEO yn caniatáu i bobl gael nifer o ffynonellau o gleientiaid ar-lein yn ogystal â chael ymwelwyr eraill o lawer o gorneli dros y we. Mae SEO yn digwydd trwy lawer o ffyrdd a gweithdrefnau. Mewn unrhyw ymarfer SEO, mae backlinks yn gyfarfod bob dydd y gall meistri gwe ddod o hyd iddynt yn eu cynlluniau marchnata rhyngrwyd Source . Yn

November 29, 2017