Back to Question Center
0

Sut y gall backlinks safle uchel eich helpu i wneud eich cynnwys yn weladwy i'ch darpar gwsmeriaid?

1 answers:

Mae adeilad cyswllt yn gyfle perffaith ar gyfer safle cynnwys. Mae adeiladu cysylltiadau o ansawdd uchel yn allweddol o ran gwella gwelededd gwefan. Adeilad cyswllt oedd, a, a fydd yn brif ffactor ranking Google. Dyna pam y bydd ein herthygl yn cael ei neilltuo i ddulliau effeithiol o gael backlinks ranking uchel.

Adeilad cyswllt yw ble rydych chi'n sefydlu cysylltiadau â ffynonellau gwe eraill sy'n arwain yn ôl at eich un chi. Wrth greu cysylltiad, gallwch hefyd greu cysylltiadau sy'n dod i mewn ar eich gwefan sy'n cyfeirio at wahanol feysydd allanol. Drwy greu llawer o gysylltiadau cefn o'r math hwn, byddwch yn gallu adeiladu rhwydwaith. Os yw'r rhan fwyaf o gysylltiadau allanol sy'n cyfeirio at eich gwefan yn dod o feysydd cydnabyddus awdurdod uchel, bydd eich safle yn codi mewn gwerth ac yn rhedeg yn uwch yn y canlyniadau chwilio.

Mae yna nifer o wahanol ddulliau o gaffael cysylltiadau sy'n dod i mewn. Mae llawer o'r dulliau hyn yn cael eu gwasgu ac yn gallu gwahardd eich safle. Dyna pam mae angen i chi ganolbwyntio eich sylw ar dechnegau SEO het gwyn i gynnal adeilad cyswllt.

Sut i restru cynnwys yn Google?

Y momentyn mwyaf arwyddocaol y dylech ddod ar draws yw codi ymwybyddiaeth awdurdod a brand eich safle. Nid yw mor galed ag y mae'n debyg. Mae angen ichi greu erthyglau hir sy'n cynnwys pynciau sy'n berthnasol i'ch cynulleidfa. Er enghraifft, darnau o ansawdd, yn seiliedig ar ymchwil, sy'n ateb cwestiynau eich cwsmeriaid posibl yn llawn.

Beth sy'n fwy, mae angen i chi adeiladu backlinks o safon uchel i'r cynnwys hwn. Mae cysylltiadau a gaffaelwyd yn organig yn hanfodol ar gyfer cynhyrchu traffig. Mae bron yn amhosibl cynnwys cynnwys heb unrhyw gysylltiadau sy'n cyfeirio ato.

Sut i gael backlinks ranking uchel?

Mae angen strwythuro'ch backlinks yn gywir gan fod dros optimization ca yn effeithio'n negyddol ar eich safle.

Mae'r gwefeistrwyr camgymeriad cyffredin yn eu gwneud wrth greu cysylltiad yn gor-orfodi testun anhrefn cyfatebol union. Mae angen i chi geisio defnyddio geiriau allweddol gwahanol ar gyfer angoriadau i ddangos eich peiriannau chwilio amrywiaeth eich brand. Ar ben hynny, mae angen i chi osgoi angoriadau cyfatebol neu gysur masnachol.

Mae math arall o gefn-gysylltiadau y mae angen i chi roi sylw arbennig iddynt yn y cysylltiadau mewn-gynnwys. Maent yn dod o blogiau arbenigol a swyddi gwestai. Mae'n arwyddocaol i ddefnyddio cymysgedd o dermau chwilio cystadleuaeth naturiol, targedu ac isel gydag amrywiadau hir o ran cynffon wrth greu cysylltiadau mewn-cynnwys.

Gall gwella safle cynnwys fod yn broses sy'n cymryd llawer o amser. Fodd bynnag, ar ôl i chi adeiladu sylfaen sylweddol, gallwch ddechrau creu backlinks o ansawdd uchel, gyda phwysau cyfatebol union. Fel y crybwyllwyd o'r blaen, mae angen i chi osgoi ailadrodd testunau anorch gan y gall bociau chwilio ei ddenu fel sbam.

Mae yna lawer o gamau y mae angen i chi eu dilyn er mwyn creu rhwydwaith o backlinks o ansawdd uchel. Mae'r mesurau hyn yn cynnwys gofyn am backlinks; meithrin perthnasoedd positif gyda blogwyr arbenigol a gwefeistri gwefannau; tystebau post gyda dolenni allanol; creu eich blog a'i wneud yn enwog; rhannwch eich cyswllt ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd Source .

December 22, 2017