Back to Question Center
0

A yw'n rhesymol prynu backlinks hafan?

1 answers:

Bydd yr erthygl hon yn eich gwneud i orddifadu'r ffordd rydych chi'n gwneud eich SEO hafan. Un o'r materion mwyaf cyffredin sy'n wynebu arbenigwyr SEO mewn proses o optimeiddio ffynhonnell gwe yw bod pobl eisiau rhestru am eu holl dermau chwilio ar eu tudalen gartref. Mae pobl yn treulio'u hamser, eu harian a'u hymdrechion i ennill tudalennau hafan yn ôl ac yn eu targedu.

Fodd bynnag, mewn gwirionedd, mae map cyswllt tudalen hafan yn edrych yn wahanol fel y gallwch ddychmygu gan mai ychydig iawn o destunau angor sydd â chyfeiriad at derm chwilio. Ni allwch gael angoriadau cyfoethog allweddol er mwyn i chi allu rhestru ar gyfer eich term chwilio. Gadewch inni drafod sut mae'n gweithio mewn gwirionedd.

buy homepage backlinks

Google yn gwerthfawrogi parthau awdurdodol iawn

Os oes gennych gwestiwn pam mae Google yn rhoi mwy o ymddiriedaeth a gwerth i feysydd awdurdodol iawn, mae ateb i'r cwestiwn hwn yn eithaf syml. Mae parthau mawr a hir yn bodoli sy'n boblogaidd ymhlith defnyddwyr yn cael eu backlinks yn eu tudalennau yn naturiol. Mae defnyddwyr, yn ogystal â gwefannau eraill, yn cysylltu â hoff frandiau gan eu hewyllys mewn ffordd gwbl organig. Dyna pam y gall Google edrych ar broffil cyswllt o frand fawr gyda hyder a sicrhau bod eu backlinks yn bennaf yn cael eu caffael yn naturiol. Dylai proffiliau Backlink o frandiau mawr wasanaethu i ni fel templedi y mae angen inni eu dilyn i ddangos Google y gellir denu eich brand hefyd yn werthfawr a dilys. Mae'n rhesymol i gopïo proffil backlink hafan y gwefannau sydd â swyddi TOP ar SERP. Pam y dudalen hafan? Mae tudalen hafan yn dudalen fwyaf arwyddocaol ar safle a'ch cerdyn galw ar gyfer defnyddwyr a pheiriannau chwilio. Dyma lle bydd eich cwsmeriaid neu wefannau eraill yn debygol o gysylltu â chi a lle y gall Google sefydlu ymddiriedaeth gyda chi.

A oes angen i mi brynu backlinks ar gyfer fy nhudalen hafan?

Dylai eich tudalen hafan gwefan gael ei optimeiddio'n dda i roi'r signalau cywir ar gyfer peiriannau chwilio. Mae optimeiddio peiriant chwilio ar y dudalen ar gyfer hafan y wefan yn helpu i gael mwy o draffig ac ategolion ansawdd. Targedwch pa delerau chwilio rydych chi am eu targedu. Fodd bynnag, o ran adeiladu cyswllt, mae'n rhaid i chi ymarfer cyfyngiad. Wrth gwrs, mae demtasiwn i ddefnyddio'r dudalen fwyaf pwerus yn eich safle i dargedu eich termau chwilio mwyaf arwyddocaol. Fodd bynnag, mae angen i chi gofio, yr agwedd fwyaf sylweddol y dylech wneud acen yma yw adeiladu ymddiriedaeth â Google. Hyd nes y bydd Google yn rhoi ymddiriedolaeth i chi, ni fydd eich ffynhonnell we yn rhedeg yn uchel. Ac wedi hynny, po fwyaf o ymddiriedaeth yr ydych yn ei adeiladu o gwmpas eich brand ar-lein, y mwyaf o awdurdod fydd gan eich gwefan.

buy backlinks

Mae rhai gwefannau sy'n rhedeg yn agos at y TOP o ganlyniadau chwilio. Os edrychwch ar broffil cyswllt y brandiau enfawr hyn, gallwch nodi nad oes unrhyw safleoedd awdurdodol eraill yn cysylltu â'r dudalen. Gall y safleoedd hyn restru ar gyfer termau chwilio eithriadol o gystadleuol heb un cyswllt ansawdd unigol i'r dudalen hon. Y ffordd maent yn ei wneud gyda'r awdurdod brand ac ymddiriedaeth y maent wedi'i adeiladu gyda Google. Mae'n dystiolaeth glir sy'n dangos inni fod angen i ni ganolbwyntio ar adeiladu brand yn lle creu cyswllt ar y dudalen hafan. Bydd yn eich helpu i ddod yn frand mawr yng ngolwg peiriannau chwilio a chodi'ch safle safle Source .

December 22, 2017