Back to Question Center
0

A yw'n rhesymol prynu backlinks hafan?

1 answers:

Bydd yr erthygl hon yn eich gwneud i orddifadu'r ffordd rydych chi'n gwneud eich SEO hafan. Un o'r materion mwyaf cyffredin sy'n wynebu arbenigwyr SEO mewn proses o optimeiddio ffynhonnell gwe yw bod pobl eisiau rhestru am eu holl dermau chwilio ar eu tudalen gartref. Mae pobl yn treulio'u hamser, eu harian a'u hymdrechion i ennill tudalennau hafan yn ôl ac yn eu targedu.

Fodd bynnag, mewn gwirionedd, mae map cyswllt tudalen hafan yn edrych yn wahanol fel y gallwch ddychmygu gan mai ychydig iawn o destunau angor sydd â chyfeiriad at derm chwilio. Ni allwch gael angoriadau cyfoethog allweddol er mwyn i chi allu rhestru ar gyfer eich term chwilio. Gadewch inni drafod sut mae'n gweithio mewn gwirionedd - resource use graphs.

buy homepage backlinks

Google yn gwerthfawrogi parthau awdurdodol iawn

Os oes gennych gwestiwn pam mae Google yn rhoi mwy o ymddiriedaeth a gwerth i feysydd awdurdodol iawn, mae ateb i'r cwestiwn hwn yn eithaf syml. Mae parthau mawr a hir yn bodoli sy'n boblogaidd ymhlith defnyddwyr yn cael eu backlinks yn eu tudalennau yn naturiol. Mae defnyddwyr, yn ogystal â gwefannau eraill, yn cysylltu â hoff frandiau gan eu hewyllys mewn ffordd gwbl organig. Dyna pam y gall Google edrych ar broffil cyswllt o frand fawr gyda hyder a sicrhau bod eu backlinks yn bennaf yn cael eu caffael yn naturiol. Dylai proffiliau Backlink o frandiau mawr wasanaethu i ni fel templedi y mae angen inni eu dilyn i ddangos Google y gellir denu eich brand hefyd yn werthfawr a dilys. Mae'n rhesymol i gopïo proffil backlink hafan y gwefannau sydd â swyddi TOP ar SERP. Pam y dudalen hafan? Mae tudalen hafan yn dudalen fwyaf arwyddocaol ar safle a'ch cerdyn galw ar gyfer defnyddwyr a pheiriannau chwilio. Dyma lle bydd eich cwsmeriaid neu wefannau eraill yn debygol o gysylltu â chi a lle y gall Google sefydlu ymddiriedaeth gyda chi.

A oes angen i mi brynu backlinks ar gyfer fy nhudalen hafan?

Dylai eich tudalen hafan gwefan gael ei optimeiddio'n dda i roi'r signalau cywir ar gyfer peiriannau chwilio. Mae optimeiddio peiriant chwilio ar y dudalen ar gyfer hafan y wefan yn helpu i gael mwy o draffig ac ategolion ansawdd. Targedwch pa delerau chwilio rydych chi am eu targedu. Fodd bynnag, o ran adeiladu cyswllt, mae'n rhaid i chi ymarfer cyfyngiad. Wrth gwrs, mae demtasiwn i ddefnyddio'r dudalen fwyaf pwerus yn eich safle i dargedu eich termau chwilio mwyaf arwyddocaol. Fodd bynnag, mae angen i chi gofio, yr agwedd fwyaf sylweddol y dylech wneud acen yma yw adeiladu ymddiriedaeth â Google. Hyd nes y bydd Google yn rhoi ymddiriedolaeth i chi, ni fydd eich ffynhonnell we yn rhedeg yn uchel. Ac wedi hynny, po fwyaf o ymddiriedaeth yr ydych yn ei adeiladu o gwmpas eich brand ar-lein, y mwyaf o awdurdod fydd gan eich gwefan.

buy backlinks

Mae rhai gwefannau sy'n rhedeg yn agos at y TOP o ganlyniadau chwilio. Os edrychwch ar broffil cyswllt y brandiau enfawr hyn, gallwch nodi nad oes unrhyw safleoedd awdurdodol eraill yn cysylltu â'r dudalen. Gall y safleoedd hyn restru ar gyfer termau chwilio eithriadol o gystadleuol heb un cyswllt ansawdd unigol i'r dudalen hon. Y ffordd maent yn ei wneud gyda'r awdurdod brand ac ymddiriedaeth y maent wedi'i adeiladu gyda Google. Mae'n dystiolaeth glir sy'n dangos inni fod angen i ni ganolbwyntio ar adeiladu brand yn lle creu cyswllt ar y dudalen hafan. Bydd yn eich helpu i ddod yn frand mawr yng ngolwg peiriannau chwilio a chodi'ch safle safle.

December 22, 2017