Back to Question Center
0

Beth yw'r ffyrdd o greu traffig sy'n creu backlinks e-fasnach?

1 answers:

Pan fydd yr holl dechnegau optimeiddio peiriannau chwilio wedi'u rhoi ar waith yn briodol i'ch safle, bydd yn helpu eich busnes i fod yn uwch ar dudalen canlyniadau'r chwiliad a chyflwyno llif cyson o draffig wedi'i dargedu. Mae'n gwneud optimization peiriant chwilio yn hynod o werthfawr ar gyfer gwefannau e-fasnach. Os caiff ei wneud mewn cymhleth gyda marchnata cyfryngau cymdeithasol, marchnata e-bost, ac ymgyrchoedd hyrwyddo eraill, mae'n gwneud unrhyw fusnes ar-lein yn ffyniannus. Gall

SEO yn ei ffurf sylfaenol gael ei rannu i optimeiddio oddi ar-lein ac ar-dudalen. Mae optimization ar-dudalen yn cyfeirio at bob techneg ar y safle sy'n gwella profiad defnyddwyr gyda'ch ffynhonnell gwe. Ar ben hynny, mae'n gwasanaethu i helpu peiriannau chwilio i ddeall beth yw eich safle ar fin i'w gadael i'w ddangos ar gyfer ymholiad defnyddiwr priodol. Mae optimeiddio oddi ar y dudalen yn golygu bod peiriannau chwilio yn dewis yn union eich tudalen we fel y mwyaf perthnasol i ymholiad y defnyddiwr. Daw rhan greiddiol o hyn o backlinks. Mae angen i chi gael copïau ategol o ffynonellau gwe eraill sy'n gysylltiedig â nodau i wneud eich gwefan yn weledol i'ch cynulleidfa dargededig.

Mae backlinks yn eu tymor yn cael eu rhannu'n dofollow a nofollow. Dofollow backlinks yw'r rhai sy'n cyfrannu eich SEO wefan. Mae cysylltiadau o'r fath yn gwasanaethu fel pleidleisiau o ffynonellau eraill.

Fel arall, mae backlinks nofollow yn gysylltiadau pan fydd person yn rhoi backlink nad yw'n trosglwyddo unrhyw werth i safle cysylltiedig. Er mwyn gwneud dolen nofollow, mae'n rhaid i awdur ychwanegu testun ychwanegol at HTML y ddolen. Wrth edrych ar y cod HTML, gallwch hefyd ddweud a yw dolen ddilyn neu nofollow. Er enghraifft, mae'r rhan fwyaf o gysylltiadau o YouTube, Facebook, blogiau a fforymau bron bob amser yn nofollow. Mae yna hyd yn oed yn wych i'ch awdurdod brand, ond ni allwch roi hwb i chi mewn safleoedd peiriannau chwilio.

Sut i benderfynu ar werth y dolenni sy'n dod i mewn?

Mae yna nifer o ffactorau arwyddocaol y mae angen eu cymryd i ystyriaeth wrth bennu gwerth ac effaith backlinks.

Gadewch inni drafod rhai penderfynyddion ansawdd hanfodol backlink:

  • Mae dolenni allanol o safleoedd o ansawdd uchel yn fwy defnyddiol ar gyfer optimeiddio gwefan na'r rhai sy'n dod o safleoedd amherthnasol ac o ansawdd isel;
  • Mae cysylltiadau o feysydd unigryw yn dod â mwy o werth i'ch gwefan na dolenni o safleoedd sydd wedi cysylltu â chi o'r blaen;
  • Mae defnyddwyr yn well yn berthnasol i'r cysylltiadau cynnwys nag yn amherthnasol i'r rhai pwnc;
  • Mae cysylltiadau â thestunau anhrefn perthnasol a optimized yn pasio mwy o werth sy'n canolbwyntio ar allweddair, yn enwedig os ydynt yn swnio fel enw eich enw brand.

Sut i greu traffig sy'n creu backlinks?

  • Creu cynnwys a fydd yn cael ei rannu gan ddefnyddwyr

Y ffordd hawsaf o gael cysylltiadau yn organig i'ch gwefan e-fasnach yw creu cynnwys gwych a chymhellol mewn fideo ysgrifenedig neu ffurf sain y bydd defnyddwyr yn ei rannu yn ôl eu dymuniad.

  • Creu eich adolygiadau cynnyrch

Techneg adeiladu gyswllt syml ond defnyddiol arall yw cyrraedd blogwyr i greu adolygiadau da o'ch cynhyrchion. Yn naturiol, bydd yn cysylltu â'ch safle yn ôl Source .

December 22, 2017