Back to Question Center
0

A allaf symleiddio proses ar gyfer adeiladu backlinks gan ddefnyddio sgript backlink?

1 answers:

Ydych chi erioed wedi meddwl sut i gael backlinks o ansawdd newydd o ansawdd? Mae dull adeiladu cyswllt yn golygu nad yw llawer o wefeistri gwe yn ymwybodol ohono, neu ddim yn ymwybodol ohoni. Fodd bynnag, mewn gwirionedd, gall un llun ar-lein werth mil o gysylltiadau. Gall canolbwyntio ar adeiladu cyswllt yn seiliedig ar destun eich gwneud yn colli un o'r strategaethau adeiladu cyswllt mwyaf dylanwadol - adeiladu cyswllt delwedd. Gallwch gyfleu llawer o wybodaeth ddefnyddiol trwy gynnwys gweledol megis infographics, fideos, lluniau, ac yn y blaen.

Gadewch inni edrych yn fanwl ar rai technegau adeiladu cyswllt a fydd yn eich helpu i greu cysylltiadau o ddelweddau.

Sut i greu delweddau sy'n denu traffig a backlinks?

Yn gyntaf oll, hoffwn ddweud am arwyddocâd asedau gweledol. Mae gan asedau gweledol fwy o bŵer na dim ond cyfateb geiriau â delweddau. Os cânt eu gwneud yn gywir, maen nhw'n darparu creadigrwydd, eglurder, neu fewnwelediadau newydd ar hoff bwnc.

Er mwyn denu traffig i'ch ffynhonnell we, mae angen i chi greu asedau gweledol cymhellol â sloganau dal. Mae defnyddwyr yn tueddu i rannu rhai datganiadau, jôcs a memes chwilfrydig. Fodd bynnag, os nad ydych chi'n ddylunydd, gall fod yn broblem anodd i chi roi popeth at ei gilydd. Fodd bynnag, mae yna ffordd i ffwrdd bob tro. Gallwch chi fanteisio ar wasanaethau rhad fel Fiverr i greu delwedd syml. Ar ben hynny, gallwch ddod o hyd i'w gigs amrywiol. Byddant yn cytuno i greu comig syml oer i'ch darn cynnwys am bris rhesymol o fewn cyfnod byr. Fodd bynnag, os oes angen rhywbeth mwy cymhleth arnoch, mae angen dull proffesiynol, yna mae angen ichi llogi dyluniad mewnol.

Mae'n anodd dweud a fydd y ddelwedd hon yn denu llawer o draffig i'ch cynnwys ai peidio, ond mae'n sicr y bydd yn helpu i ddeall y syniad y tu ôl i'r erthygl.

Sut mae marchnata infograffig yn gweithio?

Mae infographic yn arfau pwerus ar gyfer caffael backlinks. Mae gwefeistrwyr yn ei ddefnyddio i gofleidio darllenwyr a'u gwneud yn ffyddlon i'r brand. Fel arfer, mae busnesau bach yn rhoi mewnfudo ar eu cynnwys i gael cysylltiadau mewnbwn gan chwaraewyr blaenllaw yn y farchnad.

Yn gyntaf oll, mae angen ichi wneud ymchwil Google i ddod o hyd i gronfa ddata sy'n gysylltiedig â'r diwydiant. Defnyddiwch yr ymholiadau canlynol i ganfod y cynnwys cywir - "keyword" + "infographic"; "Infograffeg keyword gorau"; "Infograffeg allweddair. "Yna edrychwch drwy'r canlyniadau a gafwyd a darganfyddwch yr un gorau.

Os caiff eich busnes ei osod mewn nod braidd yn aneglur, gallwch ddefnyddio rhai cyfeirlyfrau delwedd lle gallwch ddod o hyd i bopeth. Un o'r cyfeirlyfrau mwyaf adnabyddus yw Gweledol. ly a Pinterest.

Cyn gynted ag y byddwch wedi cael delwedd addas, bydd angen i chi ddod o hyd i bwnc sy'n gweithio orau i'ch niche. Gan ddefnyddio'r platfformau a nodir uchod, gallwch hidlo'r duds a dod o hyd i syniad o ba fathau o infographics sy'n tueddu i ddod yn enwog.

Ar y cam nesaf, mae angen i chi gael eich data gyda'ch gilydd. Gan mai chi yw'ch prif nod yw cael eich ffograffig o lawer o ffynonellau gwe cysylltiedig â ni, mae angen ichi gasglu'ch gwybodaeth yn ofalus. Ac oni bai bod eich data yn drawiadol, nid yw'n debygol y caiff ei bostio ar Forbes neu Harvard. edu. Fodd bynnag, gellir ei gysylltu yn hawdd gan ffynonellau gwe-enw da yn eich diwydiant Source .

December 22, 2017