Back to Question Center
0

Adolygiad Semalt: Offeryn Echdynnu Data Gwe Pwerus

1 answers:

Mae Connotate yn feddalwedd echdynnu rhyfeddol sy'n galluogi ei ddefnyddwyr i dynnu mawr swm y wybodaeth o dudalennau gwe. Mae'n darparu platfform sgrapio awtomataidd iddynt sy'n gallu helpu i ddod o hyd i'r holl ddata sydd ei hangen arnynt ar unwaith. Mae'n cyfuno mewn cyflymder unigryw gyda chynnwys o safon uchel a pherthnasol. Gall rheolwyr a chwilwyr gwe sy'n defnyddio'r rhaglen ateb echdynnu hon gael y budd-daliadau canlynol.

Offeryn Echdynnu Data Gwe Effeithiol

Mae Connotate yn cynnig rhyngwyneb syml, lle gall y defnyddwyr dynnu'r holl ddata sydd ei angen arnynt heb orfod treulio llawer o oriau. Mewn gwirionedd, mae arbenigwyr y llwyfan hon yn gofalu am bopeth, felly nid oes raid i chwilwyr y we dreulio llawer o amser yn casglu'r holl wybodaeth y maen nhw ei eisiau, ac nid oes raid iddynt dreulio llawer o arian i raglenwyr ei wneud. y gwaith ar eu cyfer. Heb ddefnyddio'r platfform hwn, byddai'n rhaid i ddefnyddwyr wneud yr holl waith â llaw. Gall dynnu cynnwys yn wir yn dasg anodd mewn ffyrdd traddodiadol. Mae Connotate yn defnyddio system uwch a data gwe awtomatig, er mwyn rhoi'r atebion sgrap gorau ar y we i'w defnyddwyr.

Yn Dadansoddi Cynnwys

Nid yw casglu data o wahanol wefannau yn dasg hawdd. Mae Connotate yn defnyddio technoleg gref ac yn gwybod yn union sut i ddatgloi potensial gwirioneddol cynnwys gwe. Ei nod yw rhoi grym i'w defnyddwyr i ddiwallu eu hanghenion gwybodaeth. Ar yr un pryd, mae'n ychwanegu gwerth at y cynnwys y mae'r cwmni'n ei roi i'w ddefnyddwyr. Er enghraifft, mae'n cynnig dadansoddiadau gwych, delweddu, dashboards syml a mwy. Mae angen i ddefnyddwyr ofyn am ymgynghoriad trwy roi enghreifftiau penodol o'r math o wybodaeth we y maent am ei sgrapio.

Yn Cynnig Asiantau Profiadol

Mae angen i ddefnyddwyr greu asiant Cydgysylltu gyda dim ond un clic. At hynny, gall meddalwedd echdynnu data gysylltu cysylltiad â data yn awtomatig. Mae hyn yn gwneud yr holl waith yn llawer symlach, gan ei fod yn datrys nifer o endidau, rheoli hawliau cynnwys ac yn ymuno â data ar draws sawl ffynhonnell. Mae'r asiantau arbenigol yn Connotate yn deall yr heriau. Maent wedi gweithio gyda datblygwyr app, busnesau newydd, a darparwyr busnes eraill i'w goresgyn.

Awtomatig Cannoedd o We

Mae meddalwedd sgrapio data Connotate yn awtomeiddio eich cadwyn gyflenwi data gyfan, gan gynnwys echdynnu, trawsnewid, normaloli a chyflwyno cynnwys. Mae ein galluoedd amserlennu pwerus yn eich galluogi i drefnu asiantau unigol a grwpiau o asiantau tebyg, gan roi rheolaeth ddirwy i chi dros echdynnu a chyflwyno data gwe. Mae ein harfau echdynnu data yn gadael i chi dynnu yn seiliedig ar ba mor aml y caiff safle ei ddiweddaru a pha mor hanfodol yw'r data wrth gynnal llif cytbwys o gynnwys yn eich systemau i lawr yr afon.

Symleiddio Ymchwil

Mae Connotate yn defnyddio offer echdynnu sy'n hawdd i'w gweithredu, ac nid oes angen i ddefnyddwyr wybod unrhyw godio arbennig. Hefyd, mae'r meddalwedd echdynnu ar y we hon yn gyfle i chwalu gwybodaeth am gynnyrch amrywiol, yn ogystal â nifer o adolygiadau am eu cystadleuwyr a phrisio o sawl ffynhonnell ar draws y we. Gall dynnu safleoedd sy'n defnyddio Ajax a JavaScript yn awtomatig.

Mae'r dechnoleg uwch a ddefnyddir gan Connotate yn helpu rheolwyr a chwilwyr gwe i greu setiau data a chynhyrchion cynnwys mewn ffordd gyflym a llwyddiannus. Gyda'r platfform hwn, mae cwsmeriaid yn profi manteision strategol, data gwych a chostau is Source .

December 22, 2017