Back to Question Center
0

Semalt: Dulliau gwahanol i dorri gwefan gyfan

1 answers:

Y dyddiau hyn, gall sgrap gwe ing naill ai wedi'i wneud â llaw neu gyda chymorth rhaglenni sgrapio gwe. Mae offer sgrapio gwe yn ceisio ac yn llwytho i lawr eich tudalennau i'w gweld, ac yna dynnu'r data a amlygir heb gyfaddawdu ar ansawdd. Os ydych chi'n ceisio crafu gwefan gyfan, rhaid i chi fabwysiadu rhai strategaethau a gofalu am ansawdd y cynnwys.

Crafu llawlyfr: Dull copi-past:

Y dull cyntaf ac enwocaf i sgrapio gwefan gyfan yw sgrapio â llaw. Byddai'n rhaid ichi gopïo a gludo cynnwys gwe ar y llaw a'i ddosbarthu i gategorïau gwahanol. Defnyddir y dull hwn gan raglenwyr nad ydynt yn rhaglennu, gwefeistri gwefannau a gweithwyr llawrydd i gael data a dwyn cynnwys gwe o fewn ychydig funudau. Fel arfer, mae hacwyr yn gweithredu'r strategaeth hon ac yn defnyddio amrywiaeth o fotiau i sgrapio gwefan neu flog gyfan yn llaw.

Dulliau crafu awtomataidd:

HTML Parsing:

Mae parsiad HTML wedi'i wneud gyda JavaScript ac yn targedu'r tudalennau HTML llinellol a nythog. Mae'n eich helpu i sgrapio'r safle cyfan o fewn dwy awr. Mae'n un o'r testunau cyflymaf a chywir gywir neu ddulliau echdynnu data sy'n caniatáu crafu safleoedd sylfaenol a chymhleth yn gyfan gwbl.

DOM Parsing:

Mae DOM neu Model Object Object yn ddull effeithiol arall i dorri gwefan gyfan. Fel rheol mae'n delio â ffeiliau XML ac mae'n cael ei ddefnyddio gan raglenwyr sydd am gael golwg fanwl ar eu data strwythuredig. Gallwch ddefnyddio parsers DOM i gael nodau sy'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol. Mae XPath yn ddadansoddwr DOM pwerus sy'n sgrapio'r wefan gyfan i chi a gellir ei integreiddio â'r porwyr gwe llawn fel Chrome, Internet Explorer a Mozilla. Dylai'r gwefannau a grëwyd gyda'r dull hwn gynnwys cynnwys deinamig ar gyfer y canlyniadau a ddymunir.

Agregiad Fertigol:

Mae'n well gan frandiau mawr a chwmnïau TG agregiad fertigol. Defnyddir y dull hwn i dargedu data gwefannau a blogiau a chynaeafau penodol, a'i storio yn y cwmwl. Gellir creu a monitro data ar gyfer fertigol penodol gyda'r dull oer hwn. Felly does dim angen i chi boeni am ansawdd y data a grëwyd gan ei fod bob amser yn wych!

XPath:

XPath neu XML Path Language yw'r iaith ymholiad sy'n sgrapes data o'ch dogfennau XML a gwefannau cymhleth. Gan fod y dogfennau XML yn gymhleth i'w delio â hwy, XPath yw'r unig ffordd i dynnu data a chynnal ei ansawdd. Gallwch ddefnyddio'r dechneg hon ar y cyd â dadansoddi DOM a thynnu data o'r ddwy flog a gwefannau teithio.

Google Docs:

Gallwch ddefnyddio Google Docs fel offeryn crafu pwerus a thynnu data o wefannau cyfan. Mae'n enwog ymhlith gweithwyr proffesiynol a pherchnogion gwefannau. Mae'r dull hwn yn ddefnyddiol ar gyfer y rheini sy'n edrych i gael gwared ar y wefan gyfan neu ychydig o dudalennau o fewn eiliadau. Efallai na fyddwch yn defnyddio'r opsiwn Patrwm Data i wirio ansawdd eich data wedi'u sgrrapio.

Mathemateg Mathemateg:

Mae'n ddull paru mynegiant rheolaidd a all dynnu gwefannau cyfan yn Python a Perl. Mae'r dull hwn yn enwog ymhlith rhaglenwyr a datblygwyr ac mae'n helpu i sgrapio gwybodaeth o flogiau cymhleth a siopau newyddion Source .

December 22, 2017