Back to Question Center
0

Rôl Crapio Data Mewn Busnes - Cyngor Semalt

1 answers:

Mae amrywiaeth eang o weithwyr proffesiynol a chwmnïau yn defnyddio sgrapio data heddiw. Mae'n dechnoleg barchus ar gyfer awtomeiddio echdynnu data gwe anaddas a'i drawsnewid yn fformat y gellir ei reoli. Mae sgrapio data yn cynnwys trosglwyddo URL yn bennaf gan ddefnyddio robot a defnyddio XPath, CSS, REGEX neu dechneg briodol arall i dynnu'r wybodaeth a ddymunir o dudalen we. Felly, mae'n darparu ffordd o gasglu gwybodaeth yn awtomatig o'r we.

Ar hyn o bryd, mae yna lawer o atebion sgrapio data - yn amrywio o atebion awtomatig llawn a all drosi safleoedd cyfan i wybodaeth strwythuredig i systemau ad-hoc sydd angen ymdrech ddynol.

Mae gan sgrapio data gymaint o geisiadau. Dyma'r defnydd mwyaf cyffredin o sgrapio gwe mewn busnes:

1. Olrhain presenoldeb ar-lein

Un o'r agweddau pwysig ar sgrapio data yw y gellir ei ddefnyddio i gasglu proffiliau busnes ac adolygiadau ar wefannau. Gall y wybodaeth a gafwyd helpu i werthuso perfformiad cynnyrch, adwaith defnyddwyr ac ymddygiad, ac ati. Gall sgrapio gwe restru a gwirio degau o filoedd o broffiliau defnyddwyr a'u hadolygiadau a all fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer dadansoddiadau busnes.

2. Dethol data am gynnyrch a phris ar gyfer safleoedd cymhariaeth

Mae cribwyr gwe-benodol ar gyfer safleoedd sy'n cropian ac yn crafu prisiau cynnyrch, disgrifiadau a delweddau i gael data ar gyfer cymhariaeth neu gysylltiad. Gall y data a geir ar brisiau gynorthwyo mewn optimization prisiau, a brofwyd i wella'r elw gan ganran sylweddol. Gall busnesau yn y diwydiant e-fasnach fanteisio ar yr offer sgrapio data sydd ar gael i sicrhau eu bod yn darparu'r cyfraddau gorau drwy'r amser.

3. Dadansoddi a chiwtio cwsmeriaid

Mae sianeli / gwefannau newydd yn gwneud hyn yn bennaf i ddeall eu cynulleidfa. Gellir defnyddio'r data wedi'u crapu i wybod ymddygiad y gynulleidfa. Ar gyfer sianel, gall hyn helpu i roi newyddion wedi'i dargedu i'r gwylwyr. Mae'r hyn rydych chi'n ei wylio ar-lein, er enghraifft, yn rhoi'r patrwm ymddygiadol y gall y wefan ei ddefnyddio i wybod beth rydych chi'n ei hoffi mewn gwirionedd.

4. Rheoli enw da ar-lein

Heddiw, mae cwmnïau'n gwario miliynau ar gynnal presenoldeb gwych ar-lein, ac mae sgrapio gwe yn parhau i fod yn un o'r technegau mwyaf hanfodol i'r pwrpas hwn. Gall data wedi'u crafu ddweud mwy am eich strategaeth rheoli enw da ar-lein gan ei fod yn eich helpu chi i ddeall y gynulleidfa y gobeithio ei fod yn ei gael yn ogystal â meysydd a allai brifo'ch enw da. Gyda crawler gwe ddibynadwy, gallwch chi ddatgelu arweinwyr barn, teimladau mewn testun, testunau tueddiadol, ac agweddau demograffig megis oed a rhyw. Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth hon i'ch mantais.

5. Mae darganfod adolygiadau twyllodrus

Barn sbamio , neu ysgrifennu adolygiadau ffug a barn i gamarwain darllenwyr wedi dod yn bryder mawr i bobl sy'n dibynnu ar adolygiadau a barn ar-lein at wahanol ddibenion. Gall sgrapio gwe fod o gymorth wrth gywiro adolygiadau ysgrifenedig, gwirio rhai dilys, a chanfod a rhwystro rhai twyllodrus.

Yn yr oes bresennol o ddata mawr a chystadleuaeth gynyddol, mae'r defnydd o sgrapio data yn ddiddiwedd. Gall eich busnes ddod o hyd i o leiaf un ardal lle gellir rhoi data gwe i ddefnydd proffidiol. Mae sgrapio data felly'n agwedd annatod o fusnes yr 21ain ganrif Source .

December 22, 2017