Back to Question Center
0

Cyflwyniad Semalt Meddalwedd Crafu Rhyfeddol

1 answers:

Mae crawler gwe yn rhaglen sy'n pori'r Rhyngrwyd i ddod o hyd i ffynonellau fel awtomataidd sgript. Mae'n chwilio am allweddeiriau, dolenni a chynnwys amrywiol ar y tudalennau gwe. Mewn gwirionedd, mae crafu ar y we yn canolbwyntio ar ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol i'w defnyddwyr dros y rhwyd.

Sut mae Crawler Gwe Gwe

Mae crawler gwe yn darganfod tudalennau ar y we ac wedyn eu categoreiddio mewn modd awtomatig i gefnogi rhai ymholiadau. Mae crawlers gwe yn gwneud yr holl waith o dan enwau gwahanol, fel robotiaid a mynegeion awtomatig. Bob tro mae archwilwyr gwe yn deipio ymholiad chwilio penodol, gall y crawlers hyn sganio'r holl dudalennau gwe perthnasol i ddod o hyd i'r union ddata. Pan fydd y crawlers yn ymweld â gwefan, gallant hefyd chwilio am dudalennau eraill sy'n werth ymweld â nhw. O ganlyniad, gall crawlers gwe gysylltu â gwahanol safleoedd newydd, cymerwch nodiadau o newidiadau posibl yn y safleoedd presennol a gallant hefyd ganfod unrhyw gysylltiadau marw. Fel hyn, gall crawlers gwe gracio trwy wahanol dudalennau gwe i gasglu'r canlyniadau y mae eu cwsmeriaid yn eu hwynebu. At hynny, mae gan berchnogion gwefannau yr opsiwn i benderfynu pa rai o'u tudalennau y maent am eu blocio.

Mwyngloddio Data: Techneg Effeithiol

Gall cloddio data helpu crawlers gwe i dynnu gwybodaeth amrywiol o gronfeydd data drwy'r Rhyngrwyd. Mae'r dasg hon yn arbed amser ac egni iddynt, ac felly gallant berfformio prosiectau eraill ar gyfer eu cwmni. Mae yna rai offer ar gyfer mwyngloddio data a all ddadansoddi ymddygiad rhai defnyddwyr yn y gorffennol a gallant hefyd ragfynegi tueddiadau a all helpu busnesau i ffynnu. Heddiw, gall mwyngloddio data ddod o hyd i batrymau penodol o ddata dros y Rhyngrwyd y gallai gweithwyr proffesiynol hyd yn oed eu colli. Mae cloddio data yn broses hollbwysig a phoblogaidd. Yn ystod y broses echdynnu, mae'n rhaid i chwilwyr gwe ddelio â nifer o wallau tudalen, yn ogystal â rhai data sydd mewn gwahanol ieithoedd ac arwyddion afreolaidd.

Dethol data o ddelweddau

Mae llawer o gwmnïau heddiw yn tueddu hefyd i dynnu lluniau ar gyfer cymharu siopa, ac maent yn tueddu i'w dadansoddi i ddarparu rhai gwell i'w cwsmeriaid. Trwy ddefnyddio cropio ar y we, gallant weld y delweddau o'r un cynhyrchion, yn ogystal â chynhyrchion tebyg ar y farchnad.

Pwysigrwydd Web Crawlers

Heddiw mae llawer o gwmnïau'n defnyddio crawlers gwe er mwyn cael presenoldeb ar-lein pwerus, trwy gasglu data amrywiol, fel prisiau cynhyrchion tebyg, adolygiadau , rhestrau cyswllt a llawer o ddelweddau. Gall y delweddau y maent yn eu casglu eu helpu i wella eu gwasanaethau a darparu cynhyrchion a phrisiau gwell na'u cystadleuwyr. O ganlyniad, gallant wneud eu cwmni yn edrych yn well a bod yn fwy llwyddiannus. Felly, gall crawlers gwe fod yn gymorth anhygoel i fusnesau, megis safleoedd e-fasnach a blogiau eraill, sydd am fod yn broffidiol a llwyddiannus. Mae llawer o fusnesau ledled y byd heddiw yn edrych i ddod o hyd i'r ffyrdd mwyaf effeithiol a ffyniannus o oresgyn eu cystadleuwyr a chael mwy o gwsmeriaid. Gall crawlers gwe eu helpu i fod yn fwy llwyddiannus, trwy wella ansawdd eu cynhyrchion, gael mwy o brisiau rhesymol a chynnig yn well Source .

December 22, 2017