Back to Question Center
0

Semalt: 5 Ffyrdd I Defnyddio Offer Crapio Gwe

1 answers:

Ystyriwch faint o ddata crai sydd ar gael ar y Rhyngrwyd: y tudalennau gwe sy'n cynnwys testun, fideos, delweddau, memau, graffeg, ac ystadegau. Mae amcangyfrif yn rhoi cyfanswm y safleoedd ar bron i biliwn, gyda hen rai yn cael eu diflannu a bod rhai newydd yn cael eu hychwanegu drwy'r amser. Bob eiliad, anfonir dros 7548 tweets, a chaiff mwy na 772 o luniau Instagram eu postio. Ar y cyfan, mae'r We Fyd-Eang wedi dyblu o ran maint ers 2012, sy'n golygu bod llawer o ddata i gael budd ohono. Yn anffodus, ni all yr offer sgrapio traddodiadol ein helpu ni i gyflawni'r data a ddymunir, felly mae'n rhaid i ni ddilyn y ffyrdd hyn i ddefnyddio'r rhaglenni sgrapio gwe mewn ffordd well.

1 - mesto kormoran. Ymchwil Marchnad a Chynhyrchu Arwain:

Mae'r holl fusnesau a brandiau yn gwybod bod ymchwil y farchnad yn allweddol i lwyddiant. Os ydych chi eisiau lansio, ehangu neu newid niferoedd eich busnes ar-lein, bydd yn rhaid i chi gyntaf ymchwilio pa weithgaredd sydd fwyaf addas a gwerthfawr a pha fath o gynnwys y mae'n rhaid ei dynnu i'w ehangu. Yn yr un modd, gellir cynhyrchu'r arweinwyr unwaith y byddwch wedi sgrapio gwefan neu ddau yn iawn. Bydd yn eich helpu chi i dyfu eich busnes yn fawr gan y byddwch yn cael data defnyddiol a strwythur da a manylion cyswllt eich cwsmeriaid newydd a rhai sy'n bodoli eisoes.

2. Dull Cynnwys a Dilynwyr:

Yn y byd hwn o globaleiddio a digidoli, mae enw da brand yn bwysig iawn, ac mae gwahanol dechnegau a strategaethau sgrapio gwe wedi cael eu datblygu yn hyn o beth. Mae sgrapio gwe yn hanfodol oherwydd bydd yn eich helpu chi Deall pa fath o ddata sydd ei angen arnoch a sut i gynnal enw da ar-lein. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n cynllunio strategaeth ORM, bydd y data sydd wedi'i chwistrellu yn eich helpu i ddeall adweithiau eich cwsmeriaid. Bydd proffil blog a chyfryngau cymdeithasol eich cystadleuydd yn eich helpu i ddadansoddi'r natur eu cynnwys a'u strategaethau marchnata. Yn y pen draw, bydd yn agor drysau techneg skyscraper i chi a bydd yn adeiladu ar sylfaen eich brand. Ar ben hynny, byddwch yn gallu deall sut i gynyddu dilynwyr cyfryngau cymdeithasol ac ymgysylltu â mwy o gwsmeriaid posibl.

3. Optimization Engine Search (SEO):

Gellir gwerthuso traffig safle yn hawdd gyda sgrapio gwe, fel gallwch chi werthuso'r fasnach syth neu organig ffynonellau eco, ffynonellau traffig a dalwyd, traffig cyfryngau cymdeithasol, rhaglenni atgyfeirio, ac e-byst. Mae'n ddefnyddiol gwella perfformiad cyffredinol eich gwefan o safbwynt SEO a bydd yn helpu i ostwng y gyfradd bownsio i raddau helaeth. Pan fyddwch wedi sgrapio'ch safle, gellir trefnu a chadw ei ffeiliau yn rhwydd, gan wella safle peiriant chwilio eich safle.

4. Hela a Recriwtio Swyddi:

Os ydych chi'n chwilio am swydd newydd, gallwch geisio cannoedd crafu i filoedd o amser. Gan ddefnyddio'r rhaglenni crafu, gallwch gael data o borthladdoedd swyddi, fforymau, bwrdd bwletin digidol a rhestrau dosbarthedig. Yn yr un modd, gallwch droi at lawer o adnoddau ar-lein i lenwi'r sefyllfa yn eich cwmni. Bydd y data a dynnwyd yn eich helpu i ddod o hyd i'r ymgeiswyr cywir, yn enwedig myfyrwyr colegau a phrifysgolion a all ddod yn asedau yfory.

5. Edrych i Werthu:

Fel yr asiant eiddo tiriog, gallwch chi gasglu data o gymdogaeth, dinasoedd a delweddau yn hawdd ar gyfer creu rhestrau eiddo pwerus . Gallwch hefyd sgwrio'r hysbysebion a'r dosbarthiadau tŷ ar werth a chwilio am dŷ, cysylltu â darpar brynwyr a rhentwyr posibl sy'n cynnig y gwasanaethau gorau i chi.

December 6, 2017