Back to Question Center
0

Scraper Data Gwe - Pryderon Arbenigol Semalt

1 answers:

Mae'r byd yn deffro'n raddol i bwysigrwydd cael mynediad rheolaidd at data. Yn anffodus, nid yw tynnu data â llaw yn flinedig, ond mae hefyd yn cymryd llawer o amser. Dyna pam mae nifer o offer sgrapio gwe am ddim ar y we, ond mae ansawdd eu hallbwn yn amrywio'n eang. Ar wahân, mae gan bob un ohonynt eu manteision a'u harianion. Felly, dylech fod yn ofalus ynglŷn â dewis eich offer sgrapio gwe rhad ac am ddim.

Web Data Scraper 4 - fotografiar la v?a lactea.1.2.29 yn offeryn sgrapio data effeithiol effeithiol sy'n gallu crafu data yn hawdd o nifer o safleoedd e-Fasnach fel Flipkart, Alibaba, OLX, Quikr, Craigslist, eBay ac Amazon, dim ond i sôn am ychydig. Mae'r offeryn hwn yn gallu sgrapio ac allforio data i mewn i daenlen. Gall hefyd sgrapio data o holl dudalennau gwefan yn awtomatig.

Yn gryno, mae'n offeryn sy'n cipio llawer iawn o ddata o dudalennau lluosog gyda chyflymder rhyfeddol a chywirdeb gwych. Yn bwysicaf oll, gellir ei ffurfweddu i redeg ar ei ben ei hun.

Nodweddion yr offeryn

Mae'r offeryn yn datrys y broblem anallu i gael data angenrheidiol ar gyfer dadansoddi a chymharu. Fel y crybwyllwyd yn gynharach, gall dynnu data o e-fasnach gymhleth a safleoedd dosbarthu sydd â cannoedd o dudalennau. Gall hefyd sgrapio data yn hawdd o dudalennau gwyn a melyn fel Yelp.com..

Gall dynnu data o wefannau eiddo tiriog fel Zillow a Homefinder. Mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer porthladd teithio fel Expedia, Tripadvisor, Archebu, a llawer mwy. Mae'n gweithio'n effeithiol ar gyfer porthi swyddi hefyd.

Gellir ei awtomeiddio'n llawn i redeg ar ei ben ei hun gydag ychydig iawn o ymyrraeth ddynol neu ddim, gan arbed llawer o amser. Gall hefyd sgrapio delweddau ynghyd â thestunau ac elfennau eraill ar yr un wefan mewn un rhedeg unigol. Dyna pam ei fod yn offeryn gwych ar gyfer pob math o fusnes.

G Map Sgraper:

Bwriad yr offeryn hwn yw tynnu data o Google Maps. Mae'n gallu crafu miloedd o ddata mewn cyfnod byr iawn. Gall y cais hawdd ei ddefnyddio eich helpu chi i sgrapio cynnwys diderfyn o wefannau.

Linkjobs Scraper:

Mae'r cais hwn yn sgrapio swyddi LinkedIn yn rhwydd ac yn effeithiol. Gallwch ei ddefnyddio i chwilio am swyddi yn barhaus o LinkedIn. Wrth i swyddi newydd gael eu llwytho i fyny ar y safle, felly bydd eich data a gadwyd yn cael ei ddiweddaru'n awtomatig.

Scraper Cyswllt Gwe:

Mae hwn yn offeryn arall sy'n rhedeg ar ei ben ei hun. Mae'n benodol ar gyfer casglu gwybodaeth am gyswllt busnes. Gallwch ei raglennu i chwilio a sgrapio gwybodaeth am broffesiynau penodol. Mae'n offeryn da ar gyfer adeiladu rhestr marchnata e-bost.

Ultimate Scraper Pro:

Gallwch ddefnyddio'r offeryn hwn i gasglu cysylltiadau canlyniadau chwilio a URLau o Google. Mae'r offeryn hwn yn cael ei argymell yn fawr ar gyfer PPV ac offer a gwasanaethau hyrwyddo gwefan eraill.

Xpath Scraper Sylfaenol:

Mae'r offeryn hwn yn gwneud gwaith cloddio data a phrofiad mynegiant Xpath. Mae'n ddefnyddiol iawn i ddarparwyr gwasanaethau SEO. Bydd yn gwneud eu gwaith yn haws.

I gloi, ar wahān i'r ychydig o offer sgrapio data a amlinellwyd uchod, mae yna sawl offer arall sydd ar gael ar y we, a bydd mwy yn cael ei ddatblygu oherwydd bod y galw am ddata rheolaidd wedi cynyddu'n aruthrol.

December 6, 2017