Back to Question Center
0

Sgrapio Gwe Gyda Arbenigwr Semalt

1 answers:

Mae sgrapio gwe, a elwir hefyd yn gynaeafu gwe, yn dechneg a ddefnyddir i dynnu data o wefannau. Gall meddalwedd cynaeafu gwe fynd ar y we yn uniongyrchol gan ddefnyddio HTTP neu borwr gwe. Er y gall y defnyddiwr feddalwedd weithredu'r broses ar y llaw, mae'r dechneg yn gyffredinol yn golygu bod proses awtomatig yn cael ei weithredu gan ddefnyddio crawler gwe neu bot.

Mae proses sgrapio gwe yn broses pan gopïir data strwythuredig o'r we i gronfa ddata leol ar gyfer adolygiadau ac adfer - large ladies wedding hats. Mae'n golygu cael tudalen we a thynnu ei gynnwys. Gellir dadansoddi cynnwys y dudalen, ei chwilio, ei ailstrwythuro a'i gopïo ei ddata i ddyfais storio leol.

Yn gyffredinol, caiff tudalennau gwe eu hadeiladu allan o ieithoedd marcio testun yn seiliedig ar XHTML ac HTML, y mae dau ohonynt yn cynnwys llawer o ddata defnyddiol ar ffurf testun. Fodd bynnag, mae llawer o'r gwefannau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer defnyddwyr y pen draw ac nid ar gyfer defnydd awtomataidd. Dyma'r rheswm pam y crewyd meddalwedd sgrapio.

Mae yna lawer o dechnegau y gellir eu cyflogi ar gyfer sgrapio gwe effeithiol. Mae rhai ohonynt wedi'u hymhelaethu isod:

1. Copi-a-past

Dynol O bryd i'w gilydd, ni all hyd yn oed yr offeryn sgrapio gwe gorau s gymryd lle cywirdeb ac effeithlonrwydd copi-a-past llaw dynol..Mae hyn yn berthnasol yn bennaf mewn sefyllfaoedd pan fydd gwefannau'n gosod rhwystrau i atal awtomeiddio peiriannau.

2. Mathemateg Matching

Mae hwn yn ddull syml ond pwerus a ddefnyddir i dynnu data o dudalennau gwe. Gall fod yn seiliedig ar orchymyn grep UNIX neu gyfleuster mynegiant rheolaidd o iaith raglennu benodol, er enghraifft, Python neu Perl.

3. Rhaglennu HTTP

Gellir defnyddio Rhaglennu HTTP ar gyfer tudalennau gwe sefydlog a deinamig. Mae'r data yn cael ei dynnu trwy bostio ceisiadau HTTP i weinydd gwe o bell wrth ddefnyddio rhaglenni soced.

4. HTML Parsing

Mae llawer o wefannau yn tueddu i gael casgliad helaeth o dudalennau a grëwyd yn ddeinamig o ffynhonnell strwythur sylfaenol fel cronfa ddata. Yma, caiff data sy'n perthyn i gategori tebyg ei amgodio i dudalennau tebyg. Wrth ddadansoddi HTML, mae rhaglen yn gyffredinol yn canfod templed o'r fath mewn ffynhonnell wybodaeth benodol, yn adfer ei gynnwys ac yna'n ei gyfieithu i mewn i ffurflen gysylltiedig, y cyfeirir ato fel gwrapwr.

5. DOM parsing

Yn y dechneg hon, mae rhaglen yn ymgorffori mewn porwr gwe llawn fel Mozilla Firefox neu Internet Explorer i adennill cynnwys deinamig a gynhyrchir gan sgript ochr y cleient. Gall y porwyr hyn hefyd bario tudalennau gwe i goed DOM yn dibynnu ar y rhaglenni a all dynnu rhannau o'r tudalennau.

6. Cydnabyddiaeth Anodi Semantig

Efallai y bydd y tudalennau yr ydych yn bwriadu eu crafu yn cynnwys marciadau a anotiadau semantig neu fetadata, y gellir eu defnyddio i ddod o hyd i ddarnau penodol o ddata. Os yw'r anodiadau hyn wedi'u hymsefydlu yn y tudalennau, gellir edrych ar y dechneg hon fel achos arbennig o ddadansoddi DOM. Gellir trefnu'r anodiadau hyn hefyd i mewn i haen gystrawen, ac yna eu storio a'u rheoli ar wahân i'r tudalennau gwe. Mae'n caniatáu i sgrapwyr adennill sgema data yn ogystal â gorchmynion o'r haen hon cyn iddo dorri'r tudalennau.

December 6, 2017